BLOG

Anasayfa / Blog

07 Nisan
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Açık Rıza Kavramı ve İhlalleri
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında sıkça karşılaşılan açık rıza ihlallerine örnekler ile birlikte konunun TCK kapsamındaki yeri
31 Mart
KVKK Danışmanlığı Neleri Kapsıyor?
 Kişisel verilerin birikmesi bazı veri işleyen firmaların iştahını kabartmış olacak ki bu verilerin başka kurum ve kuruluşlara satılmasından kazanç sağlama yoluna gitmişlerdir.
31 Mart
KVKK Konusunda Danışmanlık Almanın Faydaları Nelerdir?
Danışmanlık hizmetinin en büyük faydası, danışmanın bu alandaki farklı tecrübeleri bir araya getirebilme ve bu farklı tecrübelerden ortaya yeni bir uygulama çıkarabilmesidir.
30 Mart
Neden Kişisel Verilerimizi Korumak Zorundayız? Kişisel Verilerimizi Korumanın En Etkili Yolu Nedir?
Kişisel verilerin korunması neden önemlidir.
30 Mart
Kişisel Verilerin Korunmasında Çocukların Verilerini Koruma Hakkı
Kişisel Verilerin Korunmasında Çocukların Verilerini Koruma Hakkı Nelerdir? Çocuklar Kendini Nasıl Koruyabilir? Ebeveynler Bu Konu Hakkında Neler Yapabilir?
30 Mart
İnsan Kaynaklarında KVKK ve Alınması Gereken Önlemler
İnsan Kaynaklarında KVKK ve Alınması Gereken Önlemler, İnsan Kaynakları ve Adaylar Bu Konuda Neler Yapabilir?
30 Mart
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Çalışan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Çalışan Haklarınız Nelerdir?
30 Mart
İnsan Kaynakları İşe Alım Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması
İnsan Kaynakları İşe Alım Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması
07 Eylül
Kişisel Veriler ile İlgili Dünyadan Gelişmeler
Kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması ve korunması konulu dünya genelindeki güncel gelişmeler.
06 Eylül
Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler
Kişisel verilerin korunması ve veri işleme faaliyetleri kapsamında yakın zamanda gerçekleşen önemli birtakım gelişmeler.
24 Aralık
Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” yayımlamıştır. İşte rehber kapsamında altı çizilen konular.
24 Aralık
Kişisel Verilerin Korunması'nda Bilgi İşlem Departmanı'nın Rolü
ilgi işlem, insan kaynakları, muhasebe, hukuk gibi birimler verinin en çok bulunduğu ve işlendiği birimlerdir. Bilgi işlem departmanı ise özellikle bu verilerin teknik açıdan güvenliğinin korunması konusunda başrol oynamaktadır.
24 Aralık
VERBİS’E KAYIT OLMAK KVKK’YA UYUMLU OLMAK MIDIR?
VERBİS'e kayıt olmak KVKK'ya uyumlu olmak değildir. KVKK'nın yükümlülükleri sadece VERBİS'den ibaret değildir. Veri sorumlularının VERBİS yükümlülüğü olsun veya olmasın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yükümlülüklerini yerine getirmek ve uyumlu hareket etmek zorundadır.
11 Ekim
Yapay Zekâ (Artificial İntellligence) Nedir? Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunması
Görevlerini yerine getirmesi için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre kendilerini yenilemeli olarak geliştirebilen, iyileştirebilen sistemler ya da makinelerdir.
05 Ekim
Hukuka Aykırı Veri Toplama Faaliyetleri ve İlgili KVKK Kurul Karar Özetleri
Kişisel veriler işlenirken kanunlarla ve diğer hukuki düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket etmeyi, ayrıca veriler işlenirken ilgili kişilerin çıkarlarının dikkate alınması gerekmektedir.
30 Eylül
Kişisel Verilerin Korunmasında İnsan Kaynakları Departmanının Rolü ve KVKK Kurul Kararları
İnsan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem gibi bölümler verinin en çok bulunduğu ve işlendiği birimlerdir. Bu birimlerden birisi olan “İnsan Kaynakları” departmanının KVK Kanun’undaki önemini açıklayalım.
30 Eylül
VERBİS Nedir? KVKK Kurul Kararları
VERBİS, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.
29 Eylül
Veri Sorumlularının Aydınlatma Yükümlülüğü ve KVKK Kurul Kararları
Aydınlatma yükümlülüğü veri sorumlusu açısından bir yükümlülük; verisi işlenen kişiler açısından ise bir hak niteliğindedir.
21 Eylül
Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
Özel nitelikli kişisel veriler öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olabilecek türden bilgileri içerir.
02 Eylül
Kişisel Veri İşleme Şartları Nelerdir?
Kişisel veri işleme şartları Kanun’un 5. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri işleme şartlarını veri işleme faaliyetinin hukuki sebebi olarak da nitelendirebiliriz.
02 Eylül
Dijitalleşmenin Kişisel Verilere Etkisi
Dijitalleşmeye en iyi şekilde uyum sağlanmalı ve kişisel verilerin korunması için güçlü mekanizmalar ve yönetim anlayışı kavranmalıdır.
02 Eylül
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimdir? Aralarındaki Fark Neden Önemlidir?
Veri sorumlusu ve veri işleyen arasındaki farkı bilmek; kanunda öngörülen cezaların ve ilgili kişinin dava edeceği muhatabının belirlenmesi ve kurulun kimi denetlemesi gerektiği bilmesi açısından önemlidir.
02 Eylül
Kişisel Veri İşleme Envanterinin Önemi
Kişisel veri envanteri; iş süreçlerinin kanuna uyumluluğunu, hukuka aykırı bir kişisel verinin işlenip işlenmediğini tespit edebileceği alan olma açısından veri sorumlusuna kolaylık sunmaktadır.
02 Eylül
Türkiye' de Kişisel Verilerin Korunması Hukukundaki Tarihsel Gelişmeler
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile anayasanın 20. Maddesine eklenen ‘‘Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir’’ ifadesiyle, kişisel verilerin korunması anayasal güvence altına alınmıştır.
31 Ağustos
Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir ve Nasıl Yerine Getirilir?
Aydınlatma yükümlülüğü Kanun tarafından veri sorumlularına yüklenmiş ve yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerdendir.
31 Ağustos
Kişisel Veri İhlali Halinde Cezalar Nelerdir? (KVKK Cezalar)
Kişisel verilerin amaçları dışında, gelişigüzel toplanmasının önüne geçebilmek için KVKK’ nın 17. ve 18. maddelerine göre bu suçu işleyenlerin idari ve cezai sorumlulukları olacağı hükmü yer almaktadır.
27 Ağustos
Açık Rıza Nedir? Ne Değildir?
Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. Açık rızanın; belirli bir konuya ilişkin olma, bilgilendirmeye dayanma ve özgür irade ile açıklanma olmak üzere üç unsuru vardır.
27 Ağustos
KVKK Nedir? Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?
KVKK, bireyler tarafından kanuni zorunluluk ya da kişisel tercih doğrultusunda paylaşılan bilgilerin güvenliği ile ilgilidir.
27 Ağustos
Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Özel nitelikli kişisel veri ise başkalarının öğrenmesi halinde kişilerin mağdur olabileceği veya ayrımcılığa maruz kalabileceği verilerdir.
E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68