Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Anasayfa / Blog

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriler iki türde incelenebilir. Kişisel verilerin bir kısmı için Kanun’ da özel bir düzenleme bulunmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olabilecek türden bilgileri içerir.


Taşıdıkları risk ve ayrıcalıklı haller sebebiyle diğer kişisel verilere göre daha dikkatle korunmaları gerekir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızasıyla ya da Kanun’ da sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.

Kanun’ da özel nitelikli kişisel veriler;


-Kişilerin ırkı,

-Etnik kökeni,

-Siyasi düşüncesi,

-Felsefi inancı,

-Dini, mezhebi ve diğer inançları,

-Kılık kıyafeti,

-Dernek, Vakıf veya Sendika üyeliği,

-Sağlığı,

-Cinsel hayatı,

-Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri,

-Biyometrik ve genetik verileridir.


Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Kanun özel nitelikli kişisel veriler arasında da ayrım yapmıştır. Kanun’ a göre sağlık ve cinsel hayatla ilgili kişisel verilerin işlenmesi ile bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, açık rıza olmaksızın işlenebileceği haller farklı düzenlenmiştir.


Kanuna göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kişinin açık rızası dışında mümkün olduğu haller:

-Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,

-Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.


Ayrıca Kanunda ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartı getirilmiştir. "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli kararında açıklanmıştır.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.6 ‘‘Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.’’ hükmü bulunmaktadır. Kurul tarafından kişisel veri işleyen veri sorumlularının almaları gereken yeterli önlemler için tıklayınız.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68