Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler

Anasayfa / Blog

Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı yayımladı.

Genetik verilerin son derece hassas bir veri kimliğine sahip olması bu verilerin işlenmesinin de belirli kural ve prosedürlere bağlanması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu konu hakkında yayımladığı taslak rehberi için 24 Eylül 2022 tarihine kadar görüş almaya devam edecektir.


  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi” yayımladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu bankalar tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkartılan ikincil mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda veri sorumlusu bankaları yönlendirmek ve bu çerçevede iyi uygulama örnekleri oluşturmak adına “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi” yayımladı.


  • ICO küçük çaplı işletmelerin veri sahiplerinin başvurularına ne şekilde yanıt vermeleri gerektiğine dair açıklayıcı kılavuz yayımladı.

İngiltere Veri Koruma Otoritesi (ICO) ilgili kişi başvuruları alan küçük işletmeler ile ilgili altı adımdan oluşan kılavuz yayımladı. Bu adımlar; şikâyetin alındığını onaylama, şikayetle ilgili sorunu tespit etme, başvuru sahibine gerekli güncellemeleri yapma, başvuruya ilişkin verilen cevapları kayıt altına alma, ilgili kişiye süreç sonucu ile ilgili resmi bir cevap verme ve alınması gereken dersleri gözden geçirme şeklindedir.


  • Norveç Veri Koruma Otoritesi, çalışanların dijital faaliyetlerinin gözlemlenesi ve kontrole tabi tutulması hakkında düzenlediği anketin bulgularını barındıran bir rapor yayımladığını duyurdu.

Otorite tarafından yayımlanan duyuruda, çalışma hayatında yaygın olarak kullanılan dijital çalışma araçlarının, çalışanlara ilişkin yüklü miktarda veri kaydettiği ve bu sebeple çalışanların hangi verilerinin toplandığı, saklandığı ve bunların nasıl kullanıldığına yönelik genel bir bakışa sahip olmanın zor olabileceği konularına işaret edildi.


  • İskoçya biyometrik verilerin işlenmesi konusunda dünyada bir ilke imza atıyor.

Biyometrik verilerin elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve imha edilmesi üzerine; bu verilerin kullanımı ile ilgili yasal uygulama kurallarını onaylamak üzere dünyanın ilk ülkesinin İskoçya olması bekleniyor.


  • Snapchat’in Illinois Biyometrik Bilgi Gizlilik Yasası davası davası 35 milyon dolarlık anlaşma ile sonuçlandı.

Kullanıcıların rızası dışında Snapchat’in uygulama içerisinde kullanılan filtreler aracılığıyla kullanıcılara ait biyometrik verileri toplaması ve saklanması ile BIPA’yı ihlal ettiği iddia edildi. Bunun üzerine açılan toplu davada Snapchat 35 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68