Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri

Anasayfa / Blog

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişisel Veri Nedir?


Kanun’da tanımlandığı üzere; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Bu tanımda dikkatimizi çeken en önemli unsur kişisel verinin gerçek kişiye ilişkin olmasıdır, yani bir şirkete ait unvan, adres, vergi numarası gibi tüzel kişilere ait bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değildir. Kanun yalnızca gerçek kişilere ait bilgileri kişisel veri olarak kabul etmektedir. Tanımda yer alan diğer bir unsur da kişisel verinin kimliği belirli veya belirlenebilir kılan bilgi içermesidir. Kimliği belirli bilgi; kişinin adı, soyadı, adresi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, parmak izi, genetik bilgileri, görüntü ve ses kayıtları gibi tek başına o kişinin kim olduğuna işaret eden bilgilerdir. Kimliği belirlenebilir bilgi ise tek başına bir kişiyi işaret etmek için yeterli olmasa da bir topluluk içinde kişiyi belirlenebilir kılan bilgileri ifade eder. Örneğin A şirketinde çalışan kadılar dediğimizde o şirkette birden fazla kadın varsa bu kişisel veri olmaz ancak A şirketinde çalışan mavi saçlı kadın dediğimizde bu özellikleri taşıyan yalnızca bir kişi olması durumunda kişinin kimliğini belirlenebilir kıldığı için kişisel veri sayılır.


Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?


Başkalarının öğrenmesi halinde kişilerin mağdur olabileceği veya ayrımcılığa maruz kalabileceği kişisel veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli veriler Kanun’un 6. maddesinde sayılmıştır. Buna göre ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veriler olarak belirlenmiştir. Bu tür kişisel verilerin işlenmesi daha özel koşullara bağlanmıştır. Özetle özel nitelikli kişisel veriler daha hassas bilgi içeren kişisel verilerdir.


E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68