KVKK Konusunda Danışmanlık Almanın Faydaları Nelerdir?

Anasayfa / Blog

KVKK Konusunda Danışmanlık Almanın Faydaları Nelerdir?

 

 Danışmanlık hizmetinin en büyük faydası, danışmanın bu alandaki farklı tecrübeleri bir araya getirebilme ve bu farklı tecrübelerden ortaya yeni bir uygulama çıkarabilmesidir. Sektörel uzmanlaşmanın diğer alanlarda olduğu gibi kıymetli ve değerli olduğu KVKK Danışmanlığı, farklı sektörlerdeki uygulamalarla zenginleştirilen yapısı ile aslında temelleri yeni yeni atılmaya başlanan KVKK’ ya bağlı dokümantasyonların ve süreçlerin mükemmelleştirilmesini sağlamaktadır.

 Bunun en bariz örneğini “Kişisel Veri İşleme Envanteri” taslaklarında gözlemleyebiliyoruz. Çünkü her ne kadar günlük uygulamada çok fazla farkına varılmasa da envanter hem kapsam hem de içerik yönünden detaylı ele alınması ve şirketin tüm süreç ve departmanlarının ortak bilgi ve belge birikimlerini içermektedir.

 İç kaynakları ile KVKK sürecini yürüten ve envanterini kendi ekipleri tarafından oluşturan pek çok kurumun aslında envanter olarak, VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydı sırasında belirlenen başlıklarla sınırlı olarak envanter oluşturduğunu görüyoruz. Bu envanterlerde kişisel veri kategorileri üst başlık olarak (kimlik, iletişim, özlük vb.) olarak yer alırken, aslında olması gereken bu başlıkların yatay olarak da çoğaltılmasıdır. Örneğin; kimlik kategorisi altında isim-soy isim, anne adı, baba adı gibi alt kategoriler de belirlenmeli ve envantere bunlar da işlenmelidir.

 Aynı anda turizm, hizmet, tekstil, üretim, e-ticaret konularında faaliyet gösteren firmalara hizmet veren bir danışman her sektörün kendi dinamiklerine hakimiyet kazanırken ayrıca örneğin; e-ticaret sektöründe yaygın olarak kullanan müşteri bilgilendirme kanallarının kullanımı ve yöntemlerini turizm sektörüne de uygulamaya başlayabiliyor.

Senelerdir vergi denetimlerinde ve muhasebe ekiplerinin iş takiplerinde uygulanan dış denetim yöntemi aslında önümüzdeki dönemde KVKK için de bir standart haline gelecektir. Bu denetimler, kurumun KVKK politikalarını ve prosedürlerini ne kadar etkin uyguladığını, hazırlanan evraklar ile günlük işleyişin ne oranda örtüştüğünü tespit etmek amacıyla yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda, KVKK danışmanlığının da dış denetimin ilk adımı olduğunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Kurum ister iç kaynakları ile isterse de farklı bir danışman ile sürece hazırlık yapmış olsa dahi, danışmanlık hizmetinin ilk adımı mevcut durumu analiz etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Dolayısıyla bu noktada çalışılan danışman, ilk adımda kurumun dış denetimini yapmış olacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) getirdiği yükümlülükleri yerine getirmenin işletmelere faydaları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

  • Yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Kanunun getirdiği cezai ve idari yaptırımlardan kurtulma,
  • Kanuna ve gündelik kişisel veri işleyişine uyum,
  • Rekabet gücü,
  • Kurumsal itibar,
  • Müşteri memnuniyeti.


E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68