Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir ve Nasıl Yerine Getirilir?

Anasayfa / Blog

Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir ve Nasıl Yerine Getirilir?

Aydınlatma Metni Nedir?

Aydınlatma metni, kişisel veri işleme faaliyetine başlamadan önce veri sahiplerine verilerinin ne amaçla işleneceğini, nerelere aktarılacağını, kişisel veri işlemenin hukuki sebebini, veri sorumlusunun unvanını, veri toplama yöntemini ve verisi işlenen kişinin haklarını içeren bilgilendirme metnidir. Aydınlatma yükümlülüğü Kanun tarafından veri sorumlularına yüklenmiş ve yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerdendir.


Aydınlatma Nasıl Yapılmalıdır?

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için Kanun’da herhangi bir şekil şartı ön görülmemiştir. Kanun’un 10. Maddesi aydınlatma metninde yer alması gereken asgari şartları şu şekilde sıralamıştır:

  • Veri sorumlusunun unvanı
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
  • İlgili kişinin madde 11 kapsamındaki hakları

Aydınlatmanın kişisel verileri elde etme sırasında yapılması gerekir. Eğer veriler ilgili kişiden yani veri sahibinden değil de başka bir kaynaktan elde edildiyse bu durumda aydınlatma kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde yapılmalıdır. Eğer kişisel veriler ilgili kişi ile iletişime geçme amaçlı başka bir kaynaktan alındı ise aydınlatma ilgili kişi ile ilk iletişim kurulduğu esnada yapılmalıdır.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68