COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Duyuru

Anasayfa / Duyuru

COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Duyuru

Kurumun kamuoyu duyurusunda belirttiği üzere Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin anılan madde hükmü kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında gerçekleştirilebileceği, bununla birlikte, Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı değerlendirilmektedir.


Bu bağlamda covid-19 aşı ve negatif PCR test sonucu bilgilerinin işlenmesi Kanunun istisnaları arasında yer alması nedeni ile açık rıza ve aydınlatma gibi yükümlülüklerden muaf tutulacaktır. Bu verileri işleyen KVKSİS kullanıcılarımızın Kişisel Veri Envanterleri ve Aydınlatma Metinlerini bu yönde güncellemeleri önerilmektedir.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68