22.06.2022 Kamuoyuna Duyurulan Veri İhlali Bildirimi

Anasayfa / Duyuru

22.06.2022 Kamuoyuna Duyurulan Veri İhlali Bildirimi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz tarafından Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

187.930 ilgili kişiye ait kişisel verilerin bulunduğu excel formatındaki dosyanın csv formatına dönüştürülmesi için kullanılan ara yazılım program aracılığıyla verilerin üçüncü kişiler tarafından elde edildiği,

İhlalin bir internet sitesinde yer alan haber aracılığıyla öğrenildiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının kullanıcılar ve müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik (isim, soyisim, cinsiyet), iletişim (telefon numarası, e-mail adresi), müşteri işlem (müşteri id'si) ve diğer (siteye üye olduğu tarih) bilgileri olduğu,

Üçüncü kişilerin eline geçmiş olan excel tablosunda yer alan müşteri id'lerinin veri sorumlusu sistemlerimizdeki müşteri id'leriyle uyuşmadığı,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 187.930 olduğu,

İlgili kişilerin veri sorumlusuna ait çağrı merkezi, whatsapp destek hattı, sosyal medya kanalları ve e-mail adresi aracılığıyla bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.06.2022 tarih ve 2022/… sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68