Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Surtaş Otomotiv ve Servis Hizmetleri San. Tic. LTD STİ

Anasayfa / Duyuru

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Surtaş Otomotiv ve Servis Hizmetleri San. Tic. LTD STİ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Surtaş Otomotiv ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin 16.07.2022 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği, • İhlalin veri sorumlusu çalışanına gönderilen SMS onay kodunun kendisini yetkili olarak tanıtan kişiye telefonla bildirmesi üzerine veri sorumlusunun online işlemler sisteminin ve akabinde çalışanın telefonundaki anlık bir haberleşme uygulamasının kontrolünün ele geçirilmesi suretiyle gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik (isim-soy isim), iletişim (telefon numarası), görsel ve işitsel kayıtlar (profil fotoğrafı) olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 1200 olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.07.2022 tarih ve 2022/722 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68