KVKK Veri İhlal Bildirimleri

Anasayfa / Duyuru

KVKK Veri İhlal Bildirimleri

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz ZkSoftware The Advanced Biometric Solution Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

  • Veri sorumlusunun iki veri depolama alandaki dosyalarının crypto şifreleme ile kilitlendiği,
  • İhlalin 22.05.2022 tarihinde gerçekleştiği ve 23.05.2022 tarihinde sunucu bilgisayarında bulunan muhasebe yazılımımıza erişilememesi ile tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının veri sorumlusu çalışanları ve müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; Kimlik (T.C kimlik numarası, ad ve soyad), İletişim (e-posta adresi ve telefon numarası), Özlük (personele ait özgeçmiş bilgileri), Müşteri İşlem (müşterilerin geçmişte satın aldığı ürünlere ait fatura ve sipariş bilgileri), Finans (müşterilerin alacakları ya da borç bilgileri), Pazarlama bilgileri (müşterilerin satın aldığı ürün bilgileri) olduğu
  • İhlalden yaklaşık olarak 1000 gerçek kişinin etkilendiği,
  • İlgili kişilerin ihlal ile ilgili info@zksoftware.tr e-posta adresinden ve 0850 811 11 95 telefon numarasından bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.05.2022 tarih ve 2022/535 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68