29.06.2022 Kamuoyuna Duyurulan Veri İhlali Bildirimi

Anasayfa / Duyuru

29.06.2022 Kamuoyuna Duyurulan Veri İhlali Bildirimi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz ARG Denizcilik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İstek Gemi İnşa Bakım İnşaat Hırdavat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ve Safter Ulubay tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

  • İhlalin bilgisayardaki dosyalara erişimin engellenmesi suretiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin kaynağının sabotaj olarak belirtildiği,
  • İhlalin 21.06.2022 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalden veri sorumlusu çalışanlarına ait kimlik, iletişim ve özlük bilgilerinin etkilendiği,
  • Her bir veri sorumlusu için ihlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 2000 olduğu

 bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29.06.2022 tarih ve 2022/646-647-648 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlal bildirimlerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68