KVKK Danışmanlığı Nedir, Neleri Kapsıyor ve Danışmanlık Hizmeti Almanın Faydaları Nelerdir?

Anasayfa / Blog

KVKK Danışmanlığı Nedir, Neleri Kapsıyor ve Danışmanlık Hizmeti Almanın Faydaları Nelerdir?


Bilgi; insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen isimdir. Bilme içgüdüsüyle donatılmış olan insan elde etmiş olduğu bilgiyi kullanma arzusuyla hareket etmektedir. Bu sebeple bilginin kaynağında asıl olan bilgiden fayda sağlama duygusudur. Bilgi zenginliğin, bilgeliğin ve en önemlisi teknolojinin en büyük kaynağı olmuştur. Bin yıl önce bilgiyi korumak için kurallar koyduğumuz gibi bugün de bilgiyi korumak için kanunlar, kurallar ve standartlar geliştirmekteyiz.

Bu nedenlerle, kişisel verilerin korunması, öncelikle bireylerin güçlü olduğu birey merkezli devlet anlayışında kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durumdan hareketle günümüzde bilgiyi korumak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gündeme getirilmiştir. Kanun kişisel verileri korurken aslında insan haysiyet ve onurunu ve kişilerin mahremiyetini, kişilik haklarını korumaktadır.

 Kişisel verilerin birikmesi bazı veri işleyen firmaların iştahını kabartmış olacak ki bu verilerin başka kurum ve kuruluşlara satılmasından kazanç sağlama yoluna gitmişlerdir. Kişisel verilerin birikmesi bu anlamda Büyük Veri (Big Data) adı verilen bir veri yığınını oluşturmuştur. Bu nedenle bir araya getirilmiş kişisel veriler, veri işleyen firmalar için ticari bir emtia haline gelmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Bu yeni Kanun’un uygulanma sürecinde pek çok kurum destek alma yoluna gitmişlerdir. KVKK Danışmanlığı kapsamında hizmet veren firmalar ile iletişime geçerek süreçle ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Ayrıca kişisel verilerin korunması ile ilgili her ihtiyaca yönelik danışmanlık hizmetleri de alınabilmektedir.

KVKK Danışmanlık hizmeti almak isteyen pek çok şirket bulunmaktadır. Bilgilendirmenin yeterli gelmediği durumlarda ya da kişisel verilen korunması kanunu kapsamında, şirketlerin çözüm önerilerine ihtiyaç duyması halinde danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.

Şirketlerin Kanun’a uyumlu bir şekilde bu süreci yürütmesine destek olmak amacıyla birçok KVKK danışmanlık şirketleri kurulmuştur. KVKK Danışmanlığı Kanun kapsamında şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler vermektedirler. Bu hizmetler bilgilendirme, veri yönetimi farkındalık eğitimleri ya da çözüm önerileri olabilmektedir. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen şirketler için adım adım çözüm önerileri sunularak iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu iyileştirmeler kanun açısından şirketin eksiklikleri ve kanuna uyarlama işlemleri için yapılan analiz raporlarıdır. Sunulan raporlarla beraber, şirketlerin yapması gereken her şey belirtilmektedir.

Danışmanlık şirketleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketleri cezalar konusunda bilgilendirerek farkındalık sağlamaktadırlar. Kanuna uyumlu olmama halinde bu cezalara çarptırılacaklarına dair yapılan bilgilendirme sonrasında almaları gereken tedbirlere yönlendirebilmektedirler.

KVKK danışmanlığı hangi konuları kapsıyor?

Eğer bütün bir yapıdan bahsediyorsak; KVKK danışmanlığı idari ve teknik tedbir başlıklarının bütününü kapsamalıdır. Bu noktada bir avukatın ya da bir bilgi işlem uzmanının tüm süreci tek başına yürütmesi mümkün görünmemektedir. Konu hakkında kısmi bilgi sahibi olsalar da KVKK hakkında detay bilgiye sahip bir uzmana her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

 İdari tarafta mevcut kanunla birlikte, yayımlanan tebliğ, yönetmelik, rehber ve kurul kararlarını güncel olarak takip etmek gerekirken, teknik tedbirler kapsamında ise her gün gelişen donanım ve yazılım teknolojisini takip etmeli ve güncel güvenlik risklerine hâkim olup bunlarla ilgili önlemler almak gerekmektedir.

 KVKK Danışmanlığı alacak bir kurumun bu iki başlığı da değerlendirmesi ve danışmanını bu konudaki uzmanlıklarına ve bütünleşik süreç yönetimine olan uygunluğu ile değerlendirmesi çok önemli olacaktır.

 Unutulmamalıdır ki eğer bir danışmanlık hizmeti tercih edilecek ise, karar vermede etken olan faktör ücretlendirme değil, alınacak danışmanlığın doğruluğu olmalıdır. Aksi halde daha az ücret ödediğiniz fakat yeterli uzmanlığa ve hakimiyete sahip olmayan ya da size hizmet veremeyecek bir danışman hem KVKK konusunda açıklar vermenize hem idari para cezaları ile karşılaşmanıza hem de ticari itibarınızı zedelemenize sebep olabilecektir. Bütün bu kriterler göz önüne alınarak KVKK Danışmanlığı tercihleri en doğru şekilde yapılmalıdır. En doğru KVKK Danışmanlık tercihi için tıklayınız.


Danışmanlık almanın faydaları neler?

 Danışmanlık hizmetinin en büyük faydası, danışmanın bu alandaki farklı tecrübeleri bir araya getirebilme ve bu farklı tecrübelerden ortaya yeni bir uygulama çıkarabilmesidir. Sektörel uzmanlaşmanın diğer alanlarda olduğu gibi kıymetli ve değerli olduğu KVKK Danışmanlığı, farklı sektörlerdeki uygulamalarla zenginleştirilen yapısı ile aslında temelleri yeni yeni atılmaya başlanan KVKK’ ya bağlı dokümantasyonların ve süreçlerin mükemmelleştirilmesini sağlamaktadır.

 Bunun en bariz örneğini “Kişisel Veri İşleme Envanteri” taslaklarında gözlemleyebiliyoruz. Çünkü her ne kadar günlük uygulamada çok fazla farkına varılmasa da envanter hem kapsam hem de içerik yönünden detaylı ele alınması ve şirketin tüm süreç ve departmanlarının ortak bilgi ve belge birikimlerini içermektedir.

 İç kaynakları ile KVKK sürecini yürüten ve envanterini kendi ekipleri tarafından oluşturan pek çok kurumun aslında envanter olarak, VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydı sırasında belirlenen başlıklarla sınırlı olarak envanter oluşturduğunu görüyoruz. Bu envanterlerde kişisel veri kategorileri üst başlık olarak (kimlik, iletişim, özlük vb.) olarak yer alırken, aslında olması gereken bu başlıkların yatay olarak da çoğaltılmasıdır. Örneğin; kimlik kategorisi altında isim-soy isim, anne adı, baba adı gibi alt kategoriler de belirlenmeli ve envantere bunlar da işlenmelidir.

 Aynı anda turizm, hizmet, tekstil, üretim, e-ticaret konularında faaliyet gösteren firmalara hizmet veren bir danışman her sektörün kendi dinamiklerine hakimiyet kazanırken ayrıca örneğin; e-ticaret sektöründe yaygın olarak kullanan müşteri bilgilendirme kanallarının kullanımı ve yöntemlerini turizm sektörüne de uygulamaya başlayabiliyor.

Senelerdir vergi denetimlerinde ve muhasebe ekiplerinin iş takiplerinde uygulanan dış denetim yöntemi aslında önümüzdeki dönemde KVKK için de bir standart haline gelecektir. Bu denetimler, kurumun KVKK politikalarını ve prosedürlerini ne kadar etkin uyguladığını, hazırlanan evraklar ile günlük işleyişin ne oranda örtüştüğünü tespit etmek amacıyla yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda, KVKK danışmanlığının da dış denetimin ilk adımı olduğunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Kurum ister iç kaynakları ile isterse de farklı bir danışman ile sürece hazırlık yapmış olsa dahi, danışmanlık hizmetinin ilk adımı mevcut durumu analiz etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Dolayısıyla bu noktada çalışılan danışman, ilk adımda kurumun dış denetimini yapmış olacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) getirdiği yükümlülükleri yerine getirmenin işletmelere faydaları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

  • Yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Kanunun getirdiği cezai ve idari yaptırımlardan kurtulma,
  • Kanuna ve gündelik kişisel veri işleyişine uyum,
  • Rekabet gücü,
  • Kurumsal itibar,
  • memnuniyeti.


E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68