Geçmişten Günümüze Bilgi ve Bilginin Muhafaza Edilmesi

Anasayfa / Blog

Geçmişten Günümüze Bilgi ve Bilginin Muhafaza Edilmesi

Bilgi insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen isimdir. Zenginliğin, bilgeliğin ve teknolojinin en önemli kaynağı olmuştur. Tarihte bin yıl önce de bilgi vardı bugün de var ve bin yıl sonra da olacak. Bilgi sınırsızdır; insanlık kadar eskidir ve insanın var oluşundan beri ona ait bilgi hep var olmuştur.


İnsanlık merak duygusu ile donatılmış bir varlıktır. Bu nedenle insanlık tarihi bilgiyi elde etmek için verilmiş mücadelelerle doludur. Bundan dolayı bilgiyi korumak için de eskiden kurallar koyduğumuz gibi bugün de kurallar, kanunlar ve standartlar geliştirmekteyiz.

 Bilgiyi biraz daha özele indirgersek kişisel bilgilerden bahsedebiliriz. Kişiler, kurumlar sahip oldukları bilgiyi değerli kılarak onları korumanın yollarını aramışlardır. Bu arayış sonucunda kişi veya kurumlar sahip oldukları bilgiyi derler, paylaşır, satar veya bir ürün/hizmet elde etmek için kullanır. Bilgiye erişim mümkün olmadığında ya da kişi ve kurumların üretmiş olduğu değer ve ürünler için gerekli olan bilgi çalındığında, değiştirildiğinde kişi/kurumlar zarar görmektedir. Bu nedenle bilgiyi korumak önemlidir.


Bilgi bazen masamızın üzerinde, bazen kitaplarda, bazen kağıtlarda, bazen de özel olarak tasarlanan sistemlerde saklanmaktadır. En önemlisi bilgi insanın aklındadır. Bu sebeple hangi ortamda saklanırsa saklansın bilgi gerektiği şekilde korunmak zorundadır.


20. yüzyılın ortalarından itibaren iletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler hem bilgi paylaşımını daha tehlikeli kılmıştır hem de bilginin saklanmasını ve elde edilmesini kolaylaştırmıştır. Bilgi bulunduğumuz çağın en önemli sermayesidir. Bilginin değeri arttıkça saldırıların artması da kaçınılmaz olmuştur. Teknoloji bilgiye erişimi kolay hale getirdiği için saldırganların yeni teknikler, metotlar kullanmalarına olanak tanımıştır.


Bütün bu bilgiler ışığında hem kamu hem özel kurum ve kuruluşlar, bir hizmet veya ürünün piyasaya sürülebilmesi için uzun bir süredir kişisel veri niteliğindeki bilgileri toplamakta, satmakta veya paylaşmaktaydılar. Ancak kişilerin temel hak ve özgürlükleri kapsamında veri işleme süresince verilerin muhafaza edilmesi daha öncelikli bir kavramdır.


Kurumların vermiş oldukları hizmetlerin sürdürülmesi, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kişisel verilerin toplanması kaçınılmaz bir hale gelmiştir.


Bu veriler toplanırken de kişisel verilerin sınırsız bir şekilde toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, amacı dışında kullanımı, ifşası gibi sebeplerle kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi adına koruyucu bir tedbirin olması zorunlu kılınmıştır. İşte bu korumayı sağlaması için ülkemizde kanun koyucular tarafından oluşturulmuş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bulunmaktadır.

E-Bültene Kayıt Ol
Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için
e-bültene üye olun. Fırsatlardan yararlanın.
+90 444 42 68